Tramaine Brock Womens Jersey  PROGRAM AKIŞI

Showcases & Background Setting Bar

Showcases

Background Image

This setting is only taking a look when select color and background.
If you want to set showcase color, background and disable Setting Bar, go to Templates Manager > AT-Templates > Global Tab

 
image desc
 
image desc

Salihli'nin ilk

TUBİTAK 4007 

Projesi

   Ülkemizde Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik kelimelerinin kısaltmaları yapılarak BİLTEMM biçiminde adlandırılan ve bu kelimelerin İngilizce baş harflerinden oluşan STEM eğitimi; 21. Yüzyıl yeteneklerine sahip olması beklenen ve sorunlara bütüncül bir bakış açısıyla yaklaşan birey ihtiyacını karşılamayı hedefler. Maker Hareketi, 2005 yılında Amerika’da ortaya çıkmıştır. Teknoloji ile DIY(Kendin Yap) kültürünün birleşiminden oluşan bu hareket; bireylerin yaratıcılıklarını kullanarak tüketicilikten üreticiliğe geçmesini hedeflemektedir.Maker ruhunu oluşturan rekabet yerine paylaşım, para yerine yetenek, ezber bilgi yerine deneyim, tüketmek yerine üretmek; STEM eğitimi ile karşılanan sorgulayan, problem çözen,yaratıcı, üretken birey ihtiyacına temel oluşturmaktadır. STEM eğitiminin tamamlayıcı ve bütüncül rolünü üstlenmektedir. Ülkemizde ise STEM eğitimine geçilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından model önerilerinde bulunulmakta ve eylem planları hazırlanmaktadır. Dolayısıyla projemiz bu geçiş sürecinde öğretmenlerin bu yaklaşıma uygun yetiştirilmesi, öğretim programlarının bu doğrultuda güncellenmesi, okullarda STEM eğitimine yönelik ortamların oluşturulması için zemin oluşturacak önemli taşlardan biridir.

4.Sanayi Devrimi ile tüm dünyada ve Türkiye’de meydana gelen veya gelecek olan değişimler ve bu değişimlerin toplumlar üzerindeki etkisinin olumlu yönde gerçekleşmesi için toplumun tüm organlarına görev düşmektedir. Bir eğitim kurumu olarak halkın bu konudaki uyanışının sağlanması ve farkındalığının arttırılması noktasında sorumluluğumuzun farkında olarak, yerelden başlayarak tüm ulusa ulaşmak için gerekli olan maddi, manevi tüm imkânların sağlanmasıyla, projemiz ilimize, ilçemize öncülük edecektir.

STEM Eğitimi ve Maker Hareketinin en önemli amacı 21.yy yeteneklerine sahip bireyler yetiştirmektir. Ülkemizde oldukça yeni olan bu kavramların halkla buluşturulmasında alanında yetkin kişilerin etkinlikler gerçekleştirmesi, okul öncesi öğrencilerinden başlayıp 7 ‘den 70’ e tüm bireylerin hayatının daha erken zamanında teknoloji ve bilimle buluşmasını sağlayacaktır. Sanayi 4.0 ve sonrasında gelecek sanayi devrimlerine adaptasyonunu kolaylaştıracaktır. 4. sanayi devriminin kısa ve uzun vadede etkisini göstereceği iş hayatı ve mesleklerin akıbeti konusunda gençlerimiz bilinçlenecek, geleceğin mesleklerine yöneleceklerdir.

Türkiye’nin en önemli yerli teknoloji markalarından biri olan Vestel’ e iş gücü sağlayan, Turgutlu Hasan Ferdi Teknoloji Fakültesi ile TEKNOKENT ’i bünyesinde barındıran Celal Bayar Üniversitesine sahip olan Manisa’nın, bu gücünün farkına varması ve Manisa halkının 4.Sanayi Devrimi(Robotlar, 3D yazıcılar, Dronelar, Bilim ve Teknoloji, Maker hareketi hakkında farkındalığının artması bu projenin en önemli amaçlarından biridir.

Bu projenin gerçekleşmesiyle:

* Öğrenmekten keyif alan ve yaptıklarını paylaşmaktan mutluluk duyan, meraklı insanların bir araya gelmesi ve (DIY) kendin yap kültürünü yayılması,

* İnsanın doğasında olan “yapma/üretme” eğilimini, “anlat ve göster” eylemine çevirme yolunda, mühendislerden sanatçılara, bilim insanlarından zanaatçılara, herkesi bir araya getirerek bilgi ve deneyimlerini paylaşması,

*Maker Hareketi ve STEM eğitimine ilgi duyan, amatör ve profesyonel tüm Makerların(Sosyal Maker,Tekno Maker, Mini Maker) keşif ve icatlarını sergilemesi,

*Toplumuzdaki tüketici kültürünün- üretici kimliğine doğru yönlendirilmesi ve teknoloji ve mühendislik alanlarına ilginin artması,

*Ülkemizde de STEM eğitimine geçilmesi için sunulacak eğitim modellerine, STEM eğitim merkezlerinin kurulmasına kaynaklık etmesi,

*Ülkemizin öğretim programlarının STEM eğitimine göre güncellemesi ve öğretmenlerin STEM yaklaşımına yönelik yetiştirilmesi için bir adım oluşturması,

*Kamu – Maker – Bilim insanı buluşmasının gerçekleştirilmesi,

* Teknolojiyi etkin olan kullanan öğretmen, öğrenci ve bilim severlerin projelerini gerçekleştirebilecekleri ortaklıklar kurmalarına olanak sağlanması,

* Sosyoekonomik yönden dezavantajlı öğrencilerin proje kapsamında gerçekleşecek olan 3D yazıcı, robotlar, planetaryum, simülasyon, drone vb. atölyelerle bu teknolojilerle ücretsiz olarak tanışması ve öğrenmesi beklenmektedir.

Bu beklentiler ve projemizin ana amacı, TUBİTAK 4007 BİLİM ŞENLİKLERİ çağrı programının ana amaçları ile paralellik göstermektedir. TUBİTAK 4007 projelerinin toplum üzerinde meydana getirdiği büyük değişim ve etkileşim fırsatları ilimiz için paha biçilemeyecek bir hazine özelliği taşımaktadır. Salihli ilçesindeki ve Manisa İlindeki halkın; Teknoloji, Mühendislik, Bilim alanındaki yenilikleri görmesi ve bilimsel bilgilere yapılacak etkinliklerle ulaşması bu proje ile sağlanacaktır.Toplumun bu alandaki ihtiyaçları atölye çalışmaları, gösteriler, sergiler, söyleşiler, sanatsal etkinliler ile karşılanacaktır. Bu projenin kabulüyle ilçemizde ilk kez 4007 TUBİTAK Projesi gerçekleşecek ve devamında gelecek olan proje önerilerine ilham kaynağı olacaktır.

Projemiz, yerel halkın Bilime, Teknolojiye, Mühendisliğe dair bakış açıları olumlu yönde değişmesine ve çok sayıda farklı yaş grubunda birey ile yapılacak olan uygulamalı etkinliklerle, tüketici kültüründen, üreticiliğe doğru yaygın bir etki oluşmasına katkı sağlayacaktır. Ayrıca projemize Türkiye’nin farklı yerlerinden gelecek atölye liderleri, katılımcılar ile projemiz ulusal olarak yaygınlaşacak ve yeni 4007 Bilim ve Toplum Projelerini tetikleyecektir.

Türkiye’nin bilimsel araştırma ve teknolojik gelişme kapasitesini ve sosyal ve ekonomik kalkınmasını arttırması ve diğer ülkelerle rekabet edebilmesi için soru soran, sorgulayan, problemleri tanımlayan, yenilikçi düşünmeye sevk eden, girişimci ruhlu, yaşam boyu öğrenme becerilerine sahip ve topluma karşı duyarlı bireylere ihtiyacı vardır. Bunun için de; öğrencilere, gençlere, topluma yapılan etkinliklerde, bilimsel araştırma ve teknolojik gelişmeler arttırılmalıdır. Bu bağlamda ilçemizde gerçekleştireceğimiz bu proje büyük önem arz edip, ilçemizin teknolojiyi, bilimi daha yakından ve doğru öğrenme ihtiyacını karşılayacaktır. Bilimsel bilginin halka ulaştırılmasında projemiz kanal görevini üstlenecektir.

image desc
Bootstrap

TUBİTAK 4007 

Easy Customization

SALİHLİ KAYMAKAMLIĞI

Responsive Design

SALİHLİ BELEDİYESİ

Scroll Effect

   SALİHLİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

 

  06 EKİM 2018 07 EKİM 2018
ATÖLYE ADI   ATÖLYE LİDERİ ATÖLYE YERİ  ATÖLYE SAATİ  ATÖLYE YERİ   ATÖLYE SAATİ
GÖKBİLİM SÖYLEŞİSİ  Prof. Dr. Ethem DERMAN  Kudret Demir Konferans Salonu

 14:00-15:00

-------  ---------
KURAMDAN UYGULAMAYA STEM KONFERANSI  Yard. Doc. Dr. Sinan ÇINAR  Kudret Demir 

Ortaokulu

 10:30-12:00 ------------  -------------
BİLGİ TOPLUMU PARADİGMASINDA PROGRAMLAMA BECERİSİNİN ÖNEMİ  Yard Doc. Dr. Nilüfer ATMAN USLU  -----------  --------- Kudret Demir Konferans Salonu  13:00-14:00
DOĞADAN GELEN SANAT  Yrd. Doç .Dr Yurdanur AKYOL  Kudret Demir 

Ortaokulu

 13:00-15:00  ----------  ----------
DRONE PROGRAMLAMA  Metehan EMLİK  STEM&MAKER ATÖLYESİ  14:00-16:00  STEM&MAKER ATÖLYESİ  13:00-15:00
3D YAZICI KURMA  Yard. Doç. Dr. Mevlüt KARAÇOR  Kudret Demir 

Ortaokulu

 10:00-12:00 Kudret Demir Ortaokulu  10:00-12:00
MAKRO DÜNYADA MİKRO CANLILAR  Yard. Doç .Dr. Mustafa AKYOL  Kudret Demir 

Ortaokulu

 13:00-15:00  -------------  ------------
KİBRİT KUTUSUNDAN FOTOĞRAF MAKİNESİ  Araş. Gör. İlker PULAT  Kudret Demir 

Ortaokulu

 10:00-12:00  -------------  ------------
BRAİLLE ALFABESİ  Ahmet Tayfur- Ali KÖSE  Kudret Demir 

Ortaokulu

 15:00-17:00  Kudret Demir Ortaokulu  10:00-12:00
EGE BÖLGESİ HALK OYUNLARI GÖSTERİSİ  ALİ-YEŞİM ÇINAR  OKUL BAHÇESİ  10:00-17:00  OKUL BAHÇESİ  10:00-17:00
LEGO EV3 MINDSTORMS  Alican KÖZEN  Kudret Demir 

Ortaokulu

 13:00-15:00  Kudret Demir Ortaokulu  10:00-12:00
BEN MAKER   Yard. Doç Dr. Sinan ÇINAR  Kudret Demir 

Ortaokulu

 13:00-15:00  kudret Demir Ortaokulu 10:00-11:00
KAĞIT KATLAMA TEKNİĞİ İLE ÇANTA YAPIMI  AYŞE HARE ANDAÇ  Kudret Demir 

Ortaokulu

 13:00-15.00  Kudret Demir Ortaokulu  10:00-12:00
KOKULU TAŞ   BEHİYE ULUSAN  Kudret Demir 

Ortaokulu

 10:00-17:00  -----------  ------------
GİYİLEBİLİR TEKNOLOJİ   M. İSMET YAĞCI  Kudret Demir 

Ortaokulu

 13:00-15:00  Kudret Demir Ortaokulu  10:00-12:00
ÇÖMLEK YAPIMI  MUHAMMET - ÜNZİLE TANGÜÇ  OKUL BAHÇESİ  10:00-17:00  OKUL BAHÇESİ  10:00-17:00
SPEKTROSKOP  BURCU KILIÇ  -----------  -------  Kudret Demir 

Ortaokulu

 10:00-12:00
3D MODELLEME VE 3D BASKI  AHMET ALP ÇAKICI  Kudret Demir 

Ortaokulu

 10:00-12:00  Kudret Demir 

Ortaokulu

 10:00-12:00
EĞLENCELİ BİLİM DENEYLERİ  MIE ORGANİZASYON  OKUL BAHÇESİ  10:00-12:00  OKUL BAHÇESİ  10:00-12:00
BUBBLE SHOW  MIE ORGANİZASYON  OKUL BAHÇESİ  13:00-17:00  OKUL BAHÇESİ  13:00-17:00
 UZAY KÜRESİ  OKTAY TUFAN  OKUL BAHÇESİ  10:00-17:00  OKUL BAHÇESİ  10:00-17:00
EBRU  AYŞE ZABUN  Kudret Demir 

Ortaokulu

 10:00-12:00  Kudret Demir 

Ortaokulu

 10:00-12:00
CAM ÜFLEME  ÖMÜR DURUERK  Kudret Demir 

Ortaokulu

 10:00-16:00  Kudret Demir 

Ortaokulu

 10:00-15:00
 SANAL GERÇEKLİK   BURHAN SAĞLAM  Kudret Demir 

Ortaokulu

 10:00-12:00  Kudret Demir 

Ortaokulu

 13:00-15:00
ORİGAMİ İLE EKOSİSTEM TASARLIYORUM  SEDA ALTAY  Kudret Demir 

Ortaokulu

 10:00-12:00  Kudret Demir 

Ortaokulu

 13:00-15:00
 TELESKOP  OKTAY TUFAN  OKUL BAHÇESİ  10:00-17:00  OKUL BAHÇESİ  10:00-17:00
AHŞAP OYUNCAK VE MARANGOZLUK  HAKAN ÇAKAR  Kudret Demir 

Ortaokulu

 10:00-12:00  Kudret Demir 

Ortaokulu

 10:00-12:00
OLUKLU MUKAVVA İLE 3D TASARIM  TÜRKER AKMAN  Kudret Demir 

Ortaokulu

 13:00-15:00  Kudret Demir 

Ortaokulu

 10:00-12:00
C DİLİ PROGRAMLAMA  FATİH ŞİMŞEK  Kudret Demir 

Ortaokulu

 13:00-15:00  Kudret Demir 

Ortaokulu

 10:00-12:00
NİTELİKLİ KAHVE DEMLEME  KANBER GÜNGÖR  Kudret Demir 

Ortaokulu

 10:00-12:00  Kudret Demir 

Ortaokulu

 10:00-12:00
 SANLAB SİMÜLATÖR  MEHMET TOSUN  OKUL BAHÇESİ  10:00-17:00  OKUL BAHÇESİ  10:00-17:00
ORGANLARIM KEÇEDEN  DÖNDÜ BUCAK  Kudret Demir 

Ortaokulu

 10:00-12:00  Kudret Demir 

Ortaokulu

 10:00-12:00
 YARATICI DRAMA-GERİ DÖNÜŞÜM  SELMA ÇAKAR  Kudret Demir 

Ortaokulu

 10:00-12:00  Kudret Demir 

Ortaokulu

 13:00-15:00
ÇEK BIRAK ARABA YAPIMI   YILDIZ KANLIÖZ  Kudret Demir 

Ortaokulu

 11:00-

12:00

 Kudret Demir 

Ortaokulu

 10:00-12:00
OYUN TASARLAMA  CEYHUN UZUN  Kudret Demir 

Ortaokulu

 10:00-12:00  Kudret Demir 

Ortaokulu

 10:00-12:00
MİNİ SUMO ROBOT  YASİN GÜNAY- MUSTAFA YILDIZ  Kudret Demir 

Ortaokulu

 10:00-12:00  Kudret Demir 

Ortaokulu

 10:00-12:00
RESFEBE  DERYA YAMAN ATALAY  Kudret Demir 

Ortaokulu

 10:00-12:00  ----------  ---------
HAYALİMDEKİ UÇAK  SEÇKİN TAŞKIN  ---------------  ---------  Kudret Demir 

Ortaokulu

 10:00-12:00
FOTOĞRAF BİLİMİ  HÜSEYİN AŞAN  Kudret Demir 

Ortaokulu

 10:00-12:00  Kudret Demir 

Ortaokulu

 10:00-12:00
ÜZÜMÜN YOLCULUĞU  SİNAN ALKAN  Kudret Demir 

Ortaokulu

 10:00-12:00  -------  ------
QUİLLİNG  BEHİYE ULUSAN  -------------  ---------  Kudret Demir 

Ortaokulu

 13:00-15:00
KARTONDAN ROKET YAPIMI  BURHAN ZENGİNSAN  ----------  ------  Kudret Demir 

Ortaokulu

 10:00-12:00
ARDUINO UNO İLE STEM  FİGEN EĞİN  ----------  --------  Kudret Demir 

Ortaokulu

 10.00-12.00
WEDO 2.0 İLE AKILLI EV  OĞUZHAN KÖSE  Kudret Demir 

Ortaokulu

 10:30-12:00  -------  -------
ZEKA OYUNLARI  İLKER PULAT  OKUL BAHÇESİ  10:00-17:00  Okul Bahçesi  10:00-12:00
           
           

 

 

 

Powered by Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.