Tramaine Brock Womens Jersey  Projenin Özeti

Showcases & Background Setting Bar

Showcases

Background Image

This setting is only taking a look when select color and background.
If you want to set showcase color, background and disable Setting Bar, go to Templates Manager > AT-Templates > Global Tab

STEM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) Eğitimi; okul öncesinden yüksek öğretime kadareğitim süreçlerini kapsayan disiplinler arası bir yaklaşımdır. 21. yüzyıl becerilerine sahip bireylerin yetiştirmenin en önemli yollarından biri olarak, STEM eğitimi görülmektedir. Bu amaçla, ilimizde ve ilçemizde şenliğimizin atölyeleri ile topluma 4. Sanayi Devriminin bileşenlerini tanıtmak istemekteyiz

Maker hareketi ise insanlara düşündükleri tasarımları gerçekleştirme imkânı sunan; tüketen değil, üreten ve inovasyon ruhuna sahip bir toplum oluşturmayı hedefler.”Herkes birşeyler üretebilir/üretmelidir” felsefesine sahip Maker Hareketi; yaratıcı, girişimci, inovatif nesiller yetiştirme amacıyla STEM eğitimi ile aynı paydada buluşmaktadır.

Projemiz, ilimizde tohumları atılıp tüm Türkiye’ ye yayılan kodlama, STEM ve Maker atölyelerine, halk boyutunu da katarak 7’den 70’e tüm Manisa halkındaki STEM eğitimi ve Maker Hareketi farkındalığını ve 21. yy yeteneklerine sahip bireylerin sayısını artırmayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda İlimizde bulunan VESTEL, Teknoloji Fakültesi, TEKNOKENT'in  katkıları, projemizi özel kılacaktır.

Projemizle;

* Öğrencilerin yaratıcılık, çözüm üretme, eleştirel düşünme gibi üst düzey becerilerinin artması,

* Sosyoekonomik düzeyi düşük ailelerin çocuklarının 3D yazıcı, Drone, Robot,Arduinovb. atölyelerle teknoloji ile tanıştırılması,

* Tüketim kültürünün yerine kendin üret, kendin yap kültürünün benimsenmesi,

* Öğrencilerimizin ve toplumun bilimin eğlenceli yönünü tanımaları,

* Bilimin hayatımızın her alanında olduğunun farkedilmesi

*Öğretmenlerimizin STEM eğitimini derslerinde etkin kullanmaya teşvik edilmesi

*Halkın, bilim ve teknoloji konularında farkındalığının artması, hatta bu alanda kariyer yapma ve bilim adamı olma düşüncelerinin teşvikedilmesi,

*STEM, MAKER Hareketi ile ilgilenenlerin bu eğilimdeki diğer insanlarla iletişim kurması ve etkinin yaygınlaşması,

*Etkinliklere katılanların, STEM&MAKERS etkinlikleri sayesinde eğitim sistemimize bütüncül bir bakış açısıyla bakabilmesi,

* Eleştirel düşünme ve problem çözme gibi öz yeterliliklerinin gelişmesi, beklenmektedir.

Birçok kamu kurumunun da desteğini alacak olan şenliğimize 17.489kişi aktif olarak katılacaktır. Projemizin hedef kitlesi genel halk olmakla birlikte ortaokul, lise çağındaki çocuklara ve öğretmenlere yönelik de etkinlikler (toplam 50 etkinlik) bulunmaktadır.

Powered by Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.